Junta de Gobierno Local

Alcalde-Presidente

Aitor Aretxaga Telletxea (EAJ-PNV)

Vocales

Miren Idoia Etxebarria Otazua (EAJ-PNV)
Andoni Elorrieta Arronategi (EH BILDU)
Jon Ander Zulueta Andicoechea (BIT)