Antolaketa

 
Helburu eta betebehar Udalaren eskumen diren gai guztiekin lotutako kontuen aurretiko txostena, irizpena, galdera edo proposamena izango da. Alkatea izango da mahaiburua eta Udaleko zinegotzi guztiek osatuko dute. Ohiko saioa hamabost egunetik behin burutuko du, hilabete bakoitzaren lehen eta hirugarren asteazkenetan, 19:00etan, Mahaiburuak bere ekimenez edo aurretiko eskaera arrazoitua dela medio ezohiko saioak ere deitu ahal izateari kalterik egin barik.